logo ring grote ring.jpg
TERUG  naar  actueel
Volgens ABLLO vzw:
  het MASTERPLAN 2020 is  goed    
            maar ook  heel slecht  !!!
 
Naar aanleiding van de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) heeft ABLLO een lijst van opmerkingen, adviezen en bezwaren aan de bevoegde overheid overgemaakt. Dit document (12 blz, zie www.abllo.be) bevat bezwaren op vlak van
oosterweel R4 te Gent uit Master 2020 abllo.jpg
open ruimte en van spoor- en wegeninfrastructuur.
Ondertussen is op 30 maart 2010 ook het MASTERPLAN 2020 van de Vlaamse regering voorgesteld. Een reactie hierop is verwerkt in diezelfde tekst, waarvan u hieronder het deel wegeninfrastructuur kunt lezen.

Opmerkingen, bezwaren en adviezen van ABLLO vzw  ivm het  RSV

ABLLO vzw is het helemaal eens met het plan van de Vlaamse regering om de bereikbaarheid van de Liefkenshoektunnel te verbeteren door de E34 tussen Zeebrugge en het Waasland verder om te bouwen tot een autosnelweg, als een onderdeel van het masterplan Antwerpen 2020. Bovendien zou er nu eindelijk ook werk gemaakt worden van het optimaliseren van de beide verbindingen tussen Gent en Zelzate, zowel op de linkeroever van het kanaal Gent-Zelzate (Terneuzen) als op de rechteroever ervan, de Kennedylaan. Het ombouwen van deze verbindingen door het wegwerken van de gelijkgrondse kruispunten is iets wat ABLLO vzw al minstens 25 jaar vraagt en wat bovendien ook de verkeersveiligheid sterk verbetert. Daardoor ontstaat er eindelijk een volwaardige snelle verbinding vanuit het Gentse naar Liefkenshoektunnel zonder dat de E17 daarvoor nodig is. ABLLO vzw vraagt dan ook absolute prioriteit voor deze al zo lang gevraagde aanpassingswerken en vraagt om de R4 Oost (Kennedylaan) vanaf E17 tot E34 om te vormen tot een primaire weg I in plaats van een primaire weg II.

oosterweel Liefkenshoektunnel-al#9A130.jpg
ABLLO vzw wil dat de zogenaamde ‘Maas 5 Waasland’ intact wordt gelaten en niet wordt doorsneden met nieuwe infrastructuren, tenzij door de zogenaamde Westtunnel (Zwijndrecht). ABLLO vzw betreurt dat die Westtunnel (de westelijke bretel) die deel uitmaakt van het zogenaamde meccanoplan van forum 2020 niet zou worden gebouwd. Over deze Westtunnel bestaat namelijk een consensus in het Waasland tussen de burgemeesters van Sint-Niklaas, Beveren en Zwijndrecht. De voordelen ervan zijn namelijk immens. Zo zou deze Westtunnel in de regio Zwijndrecht een pak verkeer van de E17 kunnen weghalen en direct ondergronds afleiden naar het noorden (Waaslandhaven, Liefkenshoektunnel, een nieuwe Scheldetunnel). De geluidshinder en verkeersdruk in Zwijndrecht zou er enorm afnemen, en ook de Kennedytunnel zou volgens alle simulaties aanzienlijk worden ontlast. Door het optimaliseren van het hoofdwegennetwerk van de ‘Maas 5’ zelf (R4 oost
oosterweel R11-kaart-100505A.tif
+ Westelijke bretel), vervalt de behoefte tot Maasdoorsnijding in welke variant dan ook.
ABLLO vzw pleit dan ook voor een nieuw tracé hoofdweg (of primaire weg I) tussen E17 (Melsele, buurt KMO zone Schaarbeek) en E34 (Zwijndrecht, Canadastraat), dat is de Westelijke bretel of Westtunnel uit Meccanoplan van forum 2020.

ABLLO vzw betreurt dat de Oosterweel verbinding, ook in tunnelvorm, gebruik zou blijven maken van het lange wapper (BAM) tracé. Dat tracé ligt veel te dicht bij het centrum van Antwerpen. ABLLO vzw pleit er uitdrukkelijk voor om het tunneltracé enkele kilometer verder op te schuiven naar het noorden (zie tekening ). 
Op die manier wordt ook de besliste T102 (dat is de
oosterweel BAM-meccano-hinder-100508.jpg
A102, onder de grond, de zogenaamde oostelijke bretel te Wijnegem/Schoten) veel rendabeler. Er zal namelijk veel meer verkeer van de T102 gebruik gaan maken zodat de R1 nog meer ontlast zou worden en verder zou kunnen worden omgebouwd tot een louter stedelijke ringweg, zonder grote internationale verkeersstromen. Een bovengrondse A102 is voor ABLLO vzw onaanvaardbaar.

De westelijke bretel (zie hoger) is een alternatief voor een ‘Grote Ring Light’ die dreigt te worden aangelegd in het Waasland, door misbruik van het zogenaamde plan van de Wase burgemeesters. Dit ‘plan van de Wase burgemeesters’ heeft niet de bedoeling om de Antwerpse problemen op te lossen, maar is bedoeld om een aantal Wase knelpunten te helpen oplossen. Het plan bestaat ondermeer  uit de oostelijke tangent van Sint-Niklaas, de N70 tussen die tangent en KMOzone Doornpark in Beveren, en dan via een nieuw te bouwen omleidingsweg ten oosten van de
oosterweel Wase 100506 burgemeesters A.tif
dorpskernen Vrasene en Nieuwkerken naar de E34 toe. ABLLO vzw vreest dat, eens aangelegd, de druk om hiervan een rechtstreekse grootschalige verbinding te maken tussen de E17 en de E34 en verder naar de Waaslandhaven en Liefkenshoektunnel onhoudbaar groot zal worden. Sommigen verkopen dit Wase plan nu zelfs als de westelijke bretel! Door dit Wase plan nu als onderdeel van de Antwerpse verkeersknoop te zien, dreigt dit plan van de Wase burgemeesters (Interwaas) uit te groeien tot een ‘Grote Ring Light’. Dat was nooit de bedoeling maar het volstaat om de pers van de afgelopen weken erop na te lezen evenals de druk van organisaties als VOKA in te schatten, om deze vrees te begrijpen. De druk  om van deze Wase verbinding een rechtstreekse snelle bypass te maken van de E17 naar de Waaslandhaven en zelfs naar de Liefkenshoektunnel groeit enorm. ABLLO vzw aanvaardt dergelijk misbruik van het plan van de Wase burgemeesters uiteraard NIET Niet alleen is de laatste open landbouwruimte ten oosten van de dorpskernen van Nieuwkerken en Vrasene daardoor sterk bedreigd, maar ook is de N70 absoluut ongeschikt voor het opvangen van grote transportstromen. ABLLO vzw wil dus in geen geval de opname van een dergelijke ‘Grote Ring Light’ in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

ABLLO vzw pleit, samen met StRaten-generaal en Ademloos, voor een noordelijker tracé voor de Oosterweel verbindingstunnel (bijvoorbeeld volgens het meccanotracé) en voor de aanleg van een Westtunnel in Zwijndrecht (de zogenaamde Westelijke bretel) en wenst deze opgenomen te zien in de herziening van het RSV.
Dat lijkt ons de enige garantie om te vermijden dat het plan van de Wase burgemeesters wordt misbruikt om Antwerpse problemen half en half op te lossen, ten koste van Wase open ruimte en rust, en zou gaan uitgroeien tot een ‘Grote Ring Light’. De Westtunnel in Zwijndrecht is prioritair. Na de bouw ervan kan geëvalueerd worden of  de aanleg van een oostelijke omleidingsweg omheen Nieuwkerken en Vrasene door schaarse open ruimte in het Waasland wel nodig is.

TIMING

Door ABLLO voorgestelde  timing (prioriteitenlijst) voor de volgorde van de uitvoering van een aantal onderdelen van het Masterplan 2020.
1) Uitvoering der werken op de R4 te Gent : kan zeer snel van start gaan.
2) Aanleg tangent OOST te Sint-Niklaas. Planning is reeds enkele jaren bezig.
3) Aanleg parallelwegen naast E17 en A11. Studiewerk is bezig.
4) Na een evaluatie over de noodzaak: Verbinding N70 en A11 (en NA de uitvoering der Oosterweelverbinding!!)

Indien eerst  (en vòòr dat de Oosterweelverbinding functioneert) de tangent Oost en  de verbinding N70 en A11 wordt aangelegd, kan ongewenst sluikverkeer  tussen de E17 en de A11 zorgen voor veel overlast op die wegen en voor een overdrukke  N70. Dit zou het plan der burgemeesters  verkrachten.

Ringcomité

Met het BAM-tracé blijft er zeer veel hinder in de rode gebieden.
Het Meccanotracé lost dit grotendeels op.
Bijna alle vrachtverkeer wordt dan omheen Antwerpen en Zwijndrecht geleid.
 Liefkenshoektunnel
 Plan “Luc Van Remortel”
 Alternatieven Ringcomité
 plan forum 2020
 gevangenis Beveren
 studies
 masterplan 2020 30 maart
 verkeersstromen LICHT
 verkeersstromen ZWAAR
plan van  Wase burgemeesters
actueel
Wase Grote
Ring
Grote Ring Antwerpen R2
geschiedenis
KLEINE versus GROTE ring
Allerlei
Archief
foto’s
Schakelplan
1989-1992
meer externe links
contact
 Oude foto’s van  HAASDONK
gilbert cant logo 0602006 trans.png
T102 tunnels
ABLLO vzw
ademloos
stRaten-generaal
 
forum 2020
 
 
ademruimte BBL
 externe   Links