logo ring grote ring.jpg
Het “bretellenplan” voor het Waasland

Een eerste korte evaluatie   :  maart 2010

1)  Wat

Bretellenplan, meccanoplan, plan van forum 2020, de noordelijke bypass, tangentenplan dat zijn allemaal benamingen voor een alternatief plan voor de zeer omstreden Oosterweelverbinding (met een Lange Wapperbrug). Die werd trouwens in oktober 2009 door een referendum naar de prullenmand verwezen.  Zie   www.ademloos.be  www.stratengeneraal.be      www.forum2020.be  www.abllo.be

Dit nieuwe plan gaat over een nieuwe vaak ondergrondse omleidingsweg ten noorden van Antwerpen die gelegen is (op een kring) tussen de Kleine Ring en de Grote Ring. Het is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de actiegroepen en een aantal belangrijke haven autoriteiten (forum 2020) .
bret meccano plan SG.tiff
Ringcomité
2) Hinder

Deze nieuwe autosnelweg gaat in tunnelvorm in gebieden waar mensen wonen en op het platteland en gaat bovengronds in havenzones, zodat er geen nieuwe hinder voor omwonenden ontstaat, behalve tijdelijk, bij het bouwproces.
Zowel vrachtwagens als personenwagens kunnen de E17 verlaten voor de afrit Kruibeke (Krijgsbaan) en via tunnels en langs een havenroute naar de rechteroever rijden naar de E19 en de E313 (Boudewijnsnelweg). Dit betekent een volledig nieuwe route van 22 km langs de noordzijde met in totaal slechts 6 verkeersknopen.
Als gevolg daarvan zal het aandeel vrachtverkeer met meer dan driekwart verminderen op de gehele Kleine Ring, maar ook op de drukke E17 in Zwijndrecht, op de superdrukke E313 aan het rond punt van Wommelgem en op de kleine ring R1 ter hoogte van het Sportpaleis en aan de Luchtbal.  In het omstreden Oosterweelproject  blijft het daar minstens even druk als nu.
De hinder voor zeer grote aantallen omwonenden zal daardoor op die plaatsen drastisch verminderen.  Zie kaart.

3) De westelijke bretel te Melsele - Zwijndrecht

bret Craeybeckxtunnel.tiff
De afstand tussen de E17 en de E34 bedraagt ter hoogte van de Krijgsbaan ongeveer 4,5 km. Er is zorgvuldig een mogelijk tunneltracé (lengte 2,7 km) uitgestippeld tussen beide snelwegen. De constructie gebeurt volgens het principe “cut and cover”: een sleuf uitgraven, de tunnel construeren en opnieuw bedekken met grond zodat naderhand het originele landschap bijna volledig kan worden hersteld (dat procédé is ook gebruikt voor de Craeybeckxtunnel- zie foto).
Zwijndrecht-Burcht wordt nu doorsneden door een opgehoogde brede autosnelweg (E17) met zeer veel zwaar verkeer met alle mogelijke hinder als gevolg: geluid, uitstoot (gezondheid!), visueel, sluikverkeer… , zeker bij filevorming.
Er zal na uitvoering van het bretellenplan drastisch minder zwaar verkeer op de E17 rijden, zodat het totale plaatje voor Zwijndrecht zeer positief is t.o.v. van de huidige situatie en t.o.v. de omstreden Oosterweelverbinding.

4) En voor de rest van het Waasland?

De ondergrondse westelijke bretel zorgt voor een EXTRA verbinding met de Waaslandhaven en de Liefkenshoektunnel.
De afslag op de E17 richting Liefkenshoektunnel gebeurt iets voorbij de parking van Beveren. De route via de westelijke bretel is ongeveer 4,5 km langer dan via een omstreden Wase Grote Ring. Dat is een in verhouding kleine omweg. Het afslagpunt is ook verder van de Kennedytunnel gelegen en dit is blijkbaar voor mensen psychologisch ook interessanter.
bret R11 kaart 100103 A juli.png

De westelijke bretel is dus een EXTRA alternatief voor de omstreden Wase Grote Ring.

5) En het plan van Interwaas (plan der Wase burgemeesters)?

Een eerste voorzichtige overweging (in ‘t groene waasland van mei 2010 komt een uitgebreider evaluatie)

I) De voorgestelde parallelwegen langs de E17 zullen nuttig blijven. Vooral de laatste versie van dit plan: een extra 4de rijstrook en een lokale parallelweg is de meest aangewezen oplossing omdat men dan een lange voorsorteringszone van 4 rijstroken naar de westelijke bretel kan maken vanaf de huidige afrit Haasdonk.

II) De voorgestelde parallelwegen langs de A11 : de zone van de Canadastraat tot het Polderhuis in Verrebroek wordt best volledig herbekeken

III) De tangent-oost te Sint-Niklaas zal worden uitgevoerd.

IV) De “slurf”, de nieuwe verbinding van de N70 naar de A11 is volgens de burgemeesters van belang voor de lokale ontlasting van Vrasene, Nieuwkerken en Beveren en is NIET als route voor internationaal doorgaand verkeer bedoeld. Met die westelijke bretel erbij moet echter opnieuw afgewogen worden of de invulling van die nieuwe verbinding niet moet bijgestuurd worden door nog meer het lokale karakter te laten primeren of zelfs te heroverwegen of die verbinding door de openruimte nabij Nieuwkerken dan eigenlijk nog wel nodig is.

Globaal heeft het bretellenplan van forum 2020 en stRaten-generaal voor het Waasland dus duidelijk meer voordelen dan de omstreden Oosterweelverbinding. Maar voor Antwerpen zelf is dat nog veel uitdrukkelijker het geval. Kijk hiervoor naar de websites die bovenaan zijn vermeld.

TERUG  naar  actueel
 Liefkenshoektunnel
 Plan “Luc Van Remortel”
 Alternatieven Ringcomité
 plan forum 2020
 gevangenis Beveren
 studies
 masterplan 2020 30 maart
 verkeersstromen LICHT
 verkeersstromen ZWAAR
plan van  Wase burgemeesters
actueel
Wase Grote
Ring
Grote Ring Antwerpen R2
geschiedenis
KLEINE versus GROTE ring
Allerlei
Archief
foto’s
Schakelplan
1989-1992
meer externe links
contact
 Oude foto’s van  HAASDONK
gilbert cant logo 0602006 trans.png
ABLLO vzw
ademloos
stRaten-generaal
 
forum 2020
 
 
ademruimte BBL
 externe   Links
 
bretellen inwoners effect.tiff
Bevolking  Aantal mensen die leven in zone waarvoor de hinder g
Nu rijden er op de E17 te Zwijndrecht ongeveer 19 400 vrachtwag
TERUG  naar  actueel