logo ring grote ring.jpg
Het “bretellenplan”
Bretellenplan, meccanoplan, plan van forum 2020, de noordelijke bypass, dat zijn allemaal benamingen voor een alternatief plan voor de zeer omstreden Oosterweelverbinding (met een Lange Wapperbrug).
Ringcomité
bret meccano plan SG.tiff
bretellen inwoners effect.tiff
Het volledige  studierapport 'Van knelpunten naar knooppunten' van Manu Claeys en Peter Verhaeghe kan je hier downloaden
Memorandum voor een duurzame mobiliteit in en rond Antwerpen (eind februari 2010)
Het memorandum van forum 2020    pdf   1,3 MB
Uitgebreid rapport over hoofdwegennet digitaal beschikbaar
Na het memorandum van het Forum 2020 dat einde februari aan de Vlaamse Regering, de Provinciegouverneur en de burgemeesters van Antwerpen en de Rand werd overgemaakt, levert het Forum 2020 half maart het uitgebreide studierapport over het hoofdwegennet in en rond Antwerpen af. Het document van 80 pagina’s, (probleemstelling + hoofdstuk scenario’s hoofdwegennet),  opgesteld door Manu Claeys en Peter Verhaeghe in opdracht van het Forum 2020, vormt het eerste deel uit van de studieopdracht en omvat ook een gedetailleerde kostenraming van het combi(meccano) scenario. De studie zal vervolledigd worden door een vervolgrapport over het secundair wegennet ,het openbaar vervoer en slimme logistiek. Dit gedeelte zal in april beschikbaar zijn.
De probleemstelling     pdf  20 pagina’s   1.4 MB
Van knelpunten naar knooppunten    pdf  80 pagina’s   4,3 MB
Op 4 maart was het Forum 2020 te gast in het Vlaams Parlement en stond er gedurende 4 uur de commissie 'Infrastructuur en Mobiliteit' te woord. Bij deze gelegenheid werd ook de evaluatie van de timing van het combi (meccano) scenario vergeleken met de volledige timing voor  het Oosterweeltracé, inclusief de daaropvolgende noodzakelijke werken aan de stedelijke ring. Hieruit blijkt dat beide projecten binnen een vergelijkbare tijdsperiode en voor 2020 kunnen gerealiseerd worden. De volledige presentatie  vindt U hieronder (het dynamisch gedeelte van bepaalde presentaties is echter niet beschikbaar in het aangeleverde formaat )
Klik hier voor de presentatie documenten in PDF formaat
Misopvattingen uit de wereld helpen:
Veel gestelde vragen en misopvattingen         PDF   450 KB
Enkele afstanden vergelijken:
Om van punt H (afrit Haasdonk) op de E17  naar punt C  (verkeersknoop A12/E19 te Ekeren) te rijden kunnen 3 routes worden vergeleken. Zie onderstaande kaart.
De route via de “bypass” is ongeveer 5 km korter dan via de Kennedytunnel.
De route via de Liefkenshoektunnel is 12 km langer dan via de “bypass”, zelfs indien men de Wase grote ring zou bouwen!!  
R11-kaart-100103-C.png
Enkele afstanden vergelijken:
Om van punt H (afrit Haasdonk) op de E17  naar punt D  (Boudewijnsnelweg 500 meter voorbij het rond punt van Wommelgem) te rijden kunnen 3 routes worden vergeleken. Zie onderstaande kaart.
De route via de Kennedytunnel is bijna 5 km korter dan via de “bypass”.
De route via de Liefkenshoektunnel is ruim 12 km langer dan via de “bypass”, zelfs indien men de Wase grote ring zou bouwen!!    
R11-kaart-100103-D.png
Telkens is de route via de Liefkenshoektunnel (zelfs met de Wase Grote Ring) veel langer :

  PLUS 12 km tegenover  de “bypass”
  PLUS 7 km tot plus 17 km tegenover de route via de Kennedytunnel.

De Westelijke bretel vormt tevens een EXTRA verbinding vanaf de E17 met de Liefkenshoektunnel.
Om van de E17 naar de Liefkenshoektunnel te rijden bedraagt  de omweg via de westelijke bretel iets meer dan 4 km in vergelijking met “de rechtstreekse verbinding”. Wie dit onverantwoord veel vindt, kan best bovenstaande kaartjes nog eens goed bestuderen.
R11-kaart-100103alternatief.png
 Liefkenshoektunnel
 Plan “Luc Van Remortel”
 Alternatieven Ringcomité
 plan forum 2020
 gevangenis Beveren
 studies
 masterplan 2020 30 maart
 verkeersstromen LICHT
 verkeersstromen ZWAAR
plan van  Wase burgemeesters
actueel
Wase Grote
Ring
Grote Ring Antwerpen R2
geschiedenis
KLEINE versus GROTE ring
Allerlei
Archief
foto’s
Schakelplan
1989-1992
meer externe links
contact
 Oude foto’s van  HAASDONK
gilbert cant logo 0602006 trans.png
ABLLO vzw
ademloos
stRaten-generaal
 
forum 2020
 
 
ademruimte BBL
 externe   Links
MECCANO-plan, bretellenplan....